Inflygning på MTO-Sport Turbo

Dragtest Gyrokopter
Gyrokopter förankrad i rep via en fjädervåg

På Söndag 23 Maj börjar vi typinflygning på klubbens MTO-Sport modell 2017. Det är samma maskin som förra året, men nu med en starkare motor och effektivare propeller.

Statiska mätningar på marken visar att vi får ut en dragkraft på 240 kg horisontellt vid start, att jämföra med tidigare 145.

Läs gärna igenom några skilnader mot klubbens gula MTO-Classic:

  • Ställbara säten. Kortare piloter behöver inte längre kudde bakom ryggen.
  • Ställbara pedaler.
  • Eluppvärmda säten.
  • Prerotering upp till 250 RPM eller 300 RPM, beroende på underlag.
  • Extra rotor-broms genom att föra fram och hålla spaken i främre stopp-läget. Lättare att stoppa rotorn i längdled med maskinen.
  • Tyngre nosläge, något svårare att balansera på bakhjulen.
  • Mindre effektivt sidroder och bredare rutor – piloten behöver titta mer på snöret för att flyga maskinen rent.
  • Turbo-motor. Max 5 minuter på full effekt. Oljekylningen till turbon upphör när motorn stannar, vilket gör att du måste låta motorn gå 2 minuter på tomgång om du inte taxar 2 minuter. 
  • Transponder är ej installerad men inhandlad, kommer nästa vecka.

I inflygningen går vi igenom normala förfaranden vilket är likt hur man flyger MTO-Sport Classic. Vi kommer också att demonstrera kort-start där man preroterar högre och låter maskinen rulla med noshjulet i marken, höjdrodret centrerat, och lyfter som ett flygplan. Observera att detta startförfarande endast är möjligt på MTO-Sport 2017 och andra maskiner med rotor-system III.

Intensivutbildning i sommar

MTO Sport ”Classic”

Från 25 Juni till 30 Juli 2021 kommer det finnas instruktör på flygplatsen varje dag. Är du intresserad av att ta flygcertifikat för UL-Gyrokopter eller UL-B så kontakta oss på info@gyroflyg.se eller ring oss!