Flygfältet

ESMI Sjöbo Sövde Flygplats

Motorflygstråket i riktning 12/30 är gräsbevuxet och drygt 950 meter långt samt 50 meter brett. På motorflygstråket finns godkänd banbelysning för mörkerflyg. Parallellt med motorflygstråket finns ytterligare ett långt grässtråk som används av segelflygarna.

Titta gärna på KSAK Flygplatskort

För NOTAM gå till NOTAM ESMI