Kontaktuppgifter

Skånska Gyrokopterklubben
Snogeholmsvägen 1241-53
S-275 93 SJÖBO

+46 (0)736 636 089 (ej SMS)
info@gyroflyg.se www.gyroflyg.se

Org. Nr. 802444-7545 (ideell förening)
Plusgiro 516953-7

Facebook: Skånska Gyrokopterklubben
Skype: skanskagyrokopterklubben

Vägbeskrivning till Sövde flygplats ESMI