Om gyroplan

Gyrokopter, autogyro och gyroplan. Kär flygfarkost har många namn. Oavsett vad man kallar den är gyroplan ett slags mellanting mellan flygplan och helikopter.

Hur de flyger

Enklast att jämföra gyroplan med helikoptrar. Båda har en roterande vinge (rotor) som genererar lyftkraft. Helikopterns rotor är driven av en motor och fungerar i princip som en propeller som blåser luften nedåt. På sådant sätt skapas lyftkraften. Gyroplanets rotor drivs av luftströmmen som på en vindmölla. Motorn som driver propellern skapar drivkraft och rörelse framåt. Det i sin tur skapar relativ vind som matar rotorn med energi. När rotationen uppstår genereras lyftkraften. Autogyrons princip finns även i naturen. Lönnens vingförsedda frö, “lönnäsan”, roterar och kan med vindens hjälp flyga långt bort från moderträdet. Eftersom en autoroterande vinge fungerar med en fast anfallsvinkel under sin rotation till skillnad mot en helikopter samt att det inte finns behov av en stjärtrotor är autogyrons konstruktion mycket enklare.

Fördelar med gyroplan är ökad säkerhet tack vare extremt låg fart vid landning samt faktum att rotorn som genererar lyftkraft inte kan stalla under flygning. Det betyder inte att autogyroprincipen är idiotsäker eftersom det är klart att pilotens felaktig input kan orsaka problem. Det är orsaken att våra utbildningar är väldigt noggranna. Som bonus får man mycket kunskap, flygkänsla som inte går att jämföra med andra typer av flygplan. Vingyta på endast 1,5 m² ger möjlighet att flyga när starka vindar groundar alla andra småflygplan. Låter det intressant i vårt blåsiga Skåne? Tidigare kunde man bara drömma om att ha sitt flygplan i garaget. Tre stycken gyrokoptrar tar mindre plats i hangaren än ett flygplan. Gyroplan har förmågan att manövrera med stor precision, landa på bara några meter och starta på betydligt kortare sträcka än flygplan med fast vinge… Det finns många fördelar med gyrokoptrar men viktigaste är att flygsäkerheten ökar med bibehållen eller ofta bättre prestanda.

Nackdelar är inte lätt att hitta men vi kan nämna att gyroplan drar ca. 20% mer bränsle jämfört med konventionella flygplan i samma viktklass.