Praktiska flyglektioner

Din utbildning kommer att bestå utav ett antal flygtimmar, tills du och dina instruktörer bedömer att du kan klara minimikrav i samtliga utbildningsmoment, vilket kan göras på relativt kort tid, men räkna med att du måste ha fullt förståelse om autogiroprinciper, samt bygga muskelminne så att du klarar de flesta, även stressiga situationer. Kunskap om dessa kommer du att få genom teorigenomgångar med instruktörer i samband med praktiska lektioner, samt genom att läsa teorimaterial.

Minimiantal flygtimmar under utbildningen till UL gyro certifikat är 25. För att kunna effektivisera flyglektioner så mycket som möjligt och göra utbildningen så kort och så billigt som möjligt, det är viktigt att vara påläst innan man börjar sin flyglektion.

Använd Elevhandbok Gyrokopter UL-B från KSAB, säkerhetsmaterial på klubbens hemsida, samt gärna engelska The Gyroplane Pilot’s Handbook.

När du bokar tider för flygning via Myweblog, ta hänsyn till rekommenderad tidschema (login krävs).

Efter varje flygning borde du tillsammans med din instruktör planera nästa lektion. Oftast blir det så att under första några lektioner man blandar övningar 1-7, för att senare, när man blir varmare i kläderna börja med starter och landningar. Det är inte lätt att planera vilken övning du ska göra nästa gång eftersom det beror på vädret och hur lång tid det har gått sedan din senaste flygning. Läs genom planerade övningar i böckerna noggrant. Läs genom lathunden på klubbens Säkerhetsportal.

Varje flyglektion ska helst bestå utav en kortare repetition av tidigare lektioner, instruktörens demonstration av nya moment, samt tid för din egen träning. Kommunicera med instruktören. Lär dig använda “Jag-Flyger”/”Du flyger”. Ställ frågor. Berätta till instuktören om du tycker att du har svårigheter att följa tempot under lektionen.

Du väljer i vilken takt du ska flyga. Allt från ett par timmar per dag till ett par timmar per månad är OK. Vår erfarenhet visar att bästa resultat kan uppnås om man flyger ett par timmar per vecka.

Några videoklipp från våra praktiska lektioner finns på YouTube.


Praktiska övningar (fördelade enligt Elevhandboken Gyrokopter)

 1. FÖRBEREDELSER, INTRODUKTIONSFLYGNING

Denna lektion görs oftast i form av en prova-på lektion där du sitter i baksätet om du inte har tidigare erfarenhet från flyget. Instruktören låter dig manövrera så mycket som möjligt och du utför de flesta enklare manövrer. I samband med flygningen får du information om klubbens föreskrifter, information om kostnaderskolningen o.s.v.

 1. TAXI, ROTORHANTERING

Denna lektion behöver sällan behandlas separat eftersom taxningar till och från banan under utbildningen brukar räcka för att få tillräckligt mycket kunskap om taxning och hantering av rotorn i olika vindförhållanden. Annars extremt viktig lektion. En gyrokopterpilot måste ha full förståelse om hur en passiv rotor fungerar och hur den styrs.

 1. ROTORDISKEN OCH RODER

Instruktören demonstrerar vad som händer när man använder spaken, pedaler och gasen. Förklarar gyroplanets gir, pitch och rollaxel samt gasens funktion.

 1. PLANFLYKT PÅ RAK KURS

Denna övning behöver inte ta mycket tid. Instruktören i början påminner dig om att hålla kurs, höjd och fart, samt kontrollera motorvärden med jämna mellanrum, observera övrig trafik och lyssna på radio.

 1. STIGNING, GLIDFLYKT OCH MOTORPLANÉ

Denna lektion skiljs något från fast vinge. Det är av stor viktighet att kunna utföra övergång från full gas till tomgång och tvärtom med bibehållen fart och samtidigt flyga rent. Förberedd dig för ett tufft pass där det krävs mycket koncentration. Kom påläst.

 1. SVÄNGAR I PLANFLYKT

Denna övning brukar inte ta mycket tid. Målet är att kunna utföra svängar upp till 45° lutning med bibehållen fart och höjd, samt med kontrollerad och planerad ingång och urgång. Att titta i riktning mot svängen innan du påbörjar en sväng måste bli en vana.

 1. SVÄNG I STIGNING OCH GLIDFLYKT

Denna övning liknar föregående. Du ska vänja dig vid rätt nosläge när du gör en brantare sväng på tomgång, samt förstå att det är ingen ide att svänga brant om du vill stiga.

 1. SIDGLIDNING

Som nämnt i Elevhandboken för UL gyroplan och SGK lathunden, denna övning tränas under utbildningen med instruktörens hjälp. Målet är att testa din förmåga att samtidigt hålla flera parametrar och få förståelse om risker som sådana manövrer kan medföra. Läs om buntning på Säkerhetsportalen.

 1. VERTIKAL GENOMSJUNK, HÖJDREDUKTION

Effektivt sätt att minska din höjd, om du t.ex. kommer för högt på finalen. Det är av stor viktighet att förstå höjd/fart diagrammet. Läs om genomsjunk på Säkerhetsportalen

 1. BLANSERING PÅ HUVUDSTÄLL

Du kommer att ägna ett par pass åt att finslipa teknik att hålla gyro med noshjulet i luften och taxa på bakhjul, samt göra slalom under tiden. Övningen kräver motvind på banan och mycket av din koncentration.

 1. TRAFIKVARVET, STRATER OCH LANDNINGAR

Du börjar med flygningen i varvet först när du kan utföra övningar 1-7 med acceptabel precision och känner dig tillräckligt avslappnad. Här börjar du använda radio.

 1. BEDÖMNINGSLANDNINGAR

När dina starter och sättningar börjar likna något, du fortsätter med landningar på tomgång. Målet är att i olika vindförhållanden kunna landa där du planerar och samtidigt gå genom nödchecklistan.

 1. VINDENS INVERKAN

Man brukar säga att gyroplan klarar så mycket vind som helst och att det egentligen är pilotens flygteknik som är begränsningsfaktor. Har du tur så kommer du att flyga i ganska starka vindar och olika vindriktningar med instruktörens hjälp men efter utbildningen är det viktigt att fortsätta i gynnsamma förhållanden för att höja ribban i små steg. Läs om blåsigt väder, start i starka vindar, kiting och bladflapping/bladsegling på Säkerhetsportalen

 1. STRATER OCH LANDNINGAR I SIDVIND

Du ska kunna utföra starter och landningar i starkare sidvind utan att minst belasta hjulställ i sidled. Läs om start i starka vindar, buntning och bladflapping på Säkerhetsportalen

 1. START MED REDUCERAT ROTORVARVTAL

Klubbens maskiner är utrustade med effektiva prerotatorsystem och det finns inte mycket anledningar att starta med reducerat rotorvarvtal. Ändå är det viktigt att träna sådant för att få förståelse om flappingen och bladseglingen vilket man kan läsa om på Säkerhetsportalen.

 1. BRANTA SVÄNGAR

Denna manöver borde undvikas eftersom den belastar rotorsystem men vi tränar det eftersom det är viktigt att med precision kunna utföra sådana manövrer vid behov.

 1. NÖDLÄGESÖVNING

Här simulerar vi motorstopp flera gånger, går genom checklistan innan sättningen och försöker landa först på banan och sedan på olika rekognoscerade fält. Du blir inte godkänd om du inte kan behålla koncentration för att följa enkla regler och sätta maskinen där du vill, helt utan motoreffekt. Vid ett par tillfällen stänger vi av motorn helt, du får möjlighet att gå genom checklistan och göra återstart i luften samt ett par landningar med avstängd motor. Det är inte så svårt som det låter.

 1. LÅG FART, SLALOM

Här finslipar du din flygteknik. Du hinner knappt titta på instrumentpanelen utan använder känsla för att flyga i så låg fart som möjligt utan att sjunka igenom samt manövrerar gyroplanet med stor precision i luften.

 1. FLYGNING MED MAX. OCH MIN. VIKT

Under nästan hela utbildningen flyger du med max. vikt med din feta instruktör bakom ryggen. Här pratar vi om hur det kommer att kännas när du gör din första solo flygning. För att kunna simulera känslan som du kommer att ha när du för första gång lyfter utan vikt i passagerarsätet, instruktören applicerar lite tryck i spaken som motsvarar en situation med förflyttad tyngdpunkt i gyroplanet. Efter en sådan lektion, när du börjar flyga solo, du kommer inte att bli överraskad av annorlunda gyroplanets beteende.

 1. EK (egenkommando) FLYGNING

Det här kommer du att minnas resten av livet. Din första solo flygning egentligen är en naturlig fullföljning av utbildningen. Din instruktör har varit tyst i i baksätet under senaste några flygningar. Efter ha klivit ut och gett dig klara instruktioner om vad du ska göra, du fortsätter flyga själv. Första gång gör du några starter och landningar för att senare fortsätta samla minst fem solo timmar och minst 30 solo landningar som krävs för UL certifikat.

 1. NAVIGERINGSFLYGNING

Denna övning utförs minst två gånger under utbildningen. En gång tillsammans med instruktören och en gång solo när du är tillräckligt mogen. Nav rundan ska vara i ca. 1,5 timmar och helst genom kontrollerad luftrum samt med minst en landning på någon annan flygplats. Hela rundan görs med hjälp av vanlig flygkarta och noggranna flygförberedelser. Det är också av stor viktighet att du har läst genom manualer till radio, transponder och GPS och kan hantera utrustningen på ett bra sätt, även under stressiga förhållanden.