Ultralätt certifikat

Nationella Ultralätta Gyroplan (NUF klass UL-B, gyroplan)

Gyroplan som tillhör klassen Nationella Ultralätta Flygplan (NUF) i Sverige är begränsade till maximal startvikt (MTOM) av 600 kg och får flygas endast enligt VFR (Visual Flight Rules). Regler för underhåll, utbildning och flygning baseras på samma regler som för tyngre flygplan, men ändå fortfarande något enklare.
Låg vikt gör att bränsleförbrukningen är lägre vilket resulterar i lägre flygkostnader. Lätta flygmaskiner är däremot något mer vindkänsliga vilket gör att våra utbildningar är tuffa och noggranna och ger dig hög kunskapsnivå för att kunna klara flygning även i svårare väderförhållanden.
Autogyroprinciper och hantering både på marken och i luften skiljer sig ganska mycket från UL flygplan med konventionell vinge (UL-B) och tyngdpunktstyrda UL-masikner (UL-A). Utbildning på klassen består utav en omfattande teorigenomgång och genomtänkt praktisk träning enligt Transportstyrelsens och KSAKs normer.

Enligt gällande regler i Sverige, gyroplan (gyrokopter, autogyro) som uppfyller krav för att kunna klassas som ultralätt flygplan (NUF), hamnar under samma kategori med övriga ultralätta flygplan, UL-A och UL-B. Det är viktigt att påpeka att NUF UL-A och UL-B är begränsade till 450 kg MTOM.

Som tur, man får använda sitt UL-certifikat för att kunna flyga även Nationella Lätta flygplan (NLF), vilka har MTOM 600 kg. I praktiken betyder det att du kan efter en klass/typinflygning flyga väldigt många olika typer av flygfarkoster på samma certifikat.

Innehavare av PPL eller LAPL har möjlighet att flyga NUF gyroplan efter en klass/typinflygning. Behörighet att flyga NUF och NLF stryks som bilaga i PPL eller LAPL. Flygkostnaderna minskar drastiskt och en ny värld öppnar sig med sådan prestanda som gyroplan erbjuder. Min. 10 flygtimmar utbildning är ett krav om man inte har tidigare erfarenhet med roterande vingar.

Innehavare av UL-A eller UL-B certifikat får flyga gyroplan på sitt UL-certifikat efter en klass/typinflygning (som ovan, min. 10 timmar utbildningstid vid klassinflygning är ett krav).

Innehavare av segelflygcertifikat kan få förkortad utbildning till UL-certifikat enligt den utbildningsansvariges bedömning vilket i praktiken betyder relativt kort och billig utbildning, dock inte under 10 flygtimmar som är minimikrav för konvertering från fastvinge till gyroplan.

Intressenter utan någon flygvana behöver genomgå grundutbildning till UL-certifikat i vår flygskola. Provflygning är bästa sätt att börja.

Ultralätta klassiska flygplan (klass NUF UL-B, fast vinge)
En etablerad flygplansklass (begränsad till 450 kg MTOM) på framgång, tack vare sina låga driftskostnader och relativt liberala underhållsbestämmelser. Flygs på UL-certifikat, samma som för gyroplan och tungpunktsstyrda flygplan (UL-A, trikar).
Fördelar: Något mindre bränsleförbrukning och något snabbare jämföt med gyroplan. Mindre vibrationer. Längre livslängd. Nostalgiska och retro 🙂
Nackdelar: Mer vindkänsliga jämfört med gyroplan. Kräver längre landningssträcka och mer hangarutrymme.

Ultralätta tyngdpunktstyrda flygplan (NUF UL-A, trikar)
Samma viktbegränsning som för UL-B, max. 450 kg MTOM. Fördelar med UL-A är att maskinerna är något billigare. Nackdel med trikar är att de inte klarar starkare vindar.

Nationella lätta flygplan (klass NLF UL-B, fastvinge)
Flygplan med MTOM på högst 600 kg, också begränsade till två sittplatser.

Certifikatets giltighetstider
Ditt flygcertifikat utfärdas på livstid och är giltigt så länge du har giltigt läkarintyg, uppfyller kraven på minimi flygtid eller utför kontrollflygningar/kompletterande utbildningar, samt betalar certifikatförnyelse. Läkarundersökningarna för förnyelse av certifikatet behöver inte göras av de behöriga flygläkarna, det duger med din vanliga. För att ditt certifikat skall kunna förnyas krävs att du flyger minst 12 timmar under året. Alternativt kan du göra en godkänd kontrollflygning med en instruktör.

Förutom ovanstående, lokala föreskrifter eller försäkringskrav kan finnas. Kontakta oss för mer info.

Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat hittar du i TSFS 2021:26.

UL-måldokument

(sektion under bearbetning)

UHB 0
Allmän information
UL-Cert/Klass/Typ

Måldokument teoriutbildning

UHB 1 Luftfartsrätt
UHB 2 Människans prestationsförmåga
UHB 3 Meteorologi
UHB 4 Kommunikation
UHB 5 Navigering
UHB 6 Flygningens grundprinciper
UHB 7 Operativa förfaranden
UHB 8 Genomförande och planering av flygningar
UHB 9 Allmän luftfartygskunskap

UHB 12
UL-Certifikat
Klassutbildning
Gyroplan

Lärarinstruktioner
UL-Gyroplan

Elevhandbok
UL-Gyroplan

UHB 15
Sjö Gyroplan