Priser

Medlemskap i Skånska gyrokopterklubben: 850 kr/år.

Nya medlemmar som ansluter sig till klubben efter 1 oktober betalar bara medlemskap för nästkommande år.

Obligatoriskt medlemskap i KSAK och SFF: 520 kr/år **

Ovanstående priser betalas till SGK genom inbetalning till klubbens plusgirokonto. SGK i sin tur ansluter medlemmar till KSAK och SFF.

Hyra av gyroplan som används i klubben (medlemsförmån):

Gyrokopter MTO Sport 2017
Utan insats 900 kr/timme (motortid)
Med insats 800 kr/timme (motortid) ****

Gyrokopter MTO Sport 2010
Utan insats 800 kr/timme (motortid)
Med insats 700 kr/timme (motortid) ****

Avgift till Transportsstyrelsen för utfärdande av UL certifikat efter avslutad utbildning, samt pant för nyckeln till klubbstugan tillkommer.

Kostnad för lärarledda flyglektioner som tillkommer under grund- och vidareutbildningen är inkluderad i tabellen nedan.

UtbildningskostnaderUtbildning (min. 25h)Klassinflygning (min. 10h)*****
Medlemsavgifter1370850
Teorikursavgift29000
Teorikurs mtrl.***7029930
Examinering radiotelefoni15000
Medicinskt intyg*18000
Elevtillstånd*20000
Flyglektioner****3250013000
Totalt4909914780

* Ca. priser som kan variera.

** Endast medlemmar som inte redan är anslutna till KSAK.

*** Rekommenderat. Detaljerade priser för vår teoriutbildning finns HÄR.

**** Kontakta oss för mer info om du är intresserad att bli delägare och flyga billigare.

***** Under förutsättning att du redan har PPL eller UL cert och är medlem i KSAK och SFF. 10 timmar är minimikrav för typinflygning från fastvinge till gyroplan. Konvertering från gyroplan till fastvinge tar normalt mindre tid.
Kostnader för förvaring av privatägda flygmaskiner baserade hos oss på ESMI

Hangarhyra:
Gyroplan: 400 kr/månad
Flygplan: 800 kr/månad

Baseringsavgift på ESMI:
2500 kr/år/maskin

Skånska gyrokopterklubbens PlusGirokontonummer finns på Kontaktsidan.