Medlemspriser

Medlemskap i Skånska gyrokopterklubben: 860 kr/år.

Nya medlemmar som ansluter sig till klubben efter 1 oktober betalar bara medlemskap för nästkommande år.

Obligatoriskt medlemskap i KSAK och SFF: 540 kr/år **

Ovanstående priser betalas till SGK genom inbetalning till klubbens plusgirokonto. SGK i sin tur ansluter medlemmar till KSAK och SFF.

Hyra av gyroplan som används i klubben (medlemsförmån):

Gyrokopter MTO Sport 2017 Turbo
1000 kr/timme (motortid)
Med “insats” 900 kr/timme (motortid) *****
Med “flygpaket” 750 kr/timme (motortid) *****

Gyrokopter Calidus
1050 kr/timme (motortid)
Med “flygpaket” 800 kr/timme (motortid) *****

Gyrokopter Cavalon
1500 kr/timme (motortid)
Med “flygpaket” 1250 kr/timme (motortid) *****

Avgift till Transportsstyrelsen för utfärdande av UL certifikat efter avslutad utbildning, samt pant för nyckeln till klubbstugan tillkommer.

Kostnad för lärarledda flyglektioner som tillkommer under grund- och kompletterande utbildningar, är inkluderad i tabellen nedan.

Kostnader [SEK]Grundutbildning
(min. 25h)
Klassinflygning
(min. 10h)****
Medlemsavgift / år1400860
Teorikursavgift*0 (gäller 2023)0
Teorikurs mtrl.***5550* (Pilotshop + IAPGT)600* (IAPGT)
Examinering radiotetelefoni1500*0
Medicinskt intyg*18000
Elevtillstånnd från TS2400
Praktiska flyglektioner5000020000
Totalt*60490*****21460*****

* Ca. priser som kan variera.

** Betalas endast av medlemmar som inte redan är anslutna till KSAK.

*** Rekommenderat. Detaljer om våra pågående teorikurser, samt alternativa kurser finns HÄR.

**** Under förutsättning att du redan har PPL, LAPL eller UL cert och är medlem i KSAK och SFF. 10 timmar är minimikrav för klassinflygning från fastvinge till gyroplan. Konvertering från gyroplan till fastvinge tar normalt mindre tid. Konvertering från helikopter till gyroplan – enligt instruktörens bedömning, dock minst 10 timmar på klubbens maskiner, vilket är krav från försäkringen.

***** Kontakta oss för detaljer om möjligheter att skaffa “insats” eller “flygpaket” för att kunna flyga billigare.

Kostnader för förvaring av privatägda flygmaskiner baserade hos oss på ESMI

Hangarhyra:
Gyroplan: 400 kr/månad
Flygplan: 800 kr/månad

Baseringsavgift på ESMI:
2500 kr/år/flygmaskin

Skånska gyrokopterklubbens PlusGirokontonummer finns på Kontaktsidan.