Medlemspriser

Medlemskap i Skånska gyrokopterklubben: 2040 kr/år under 2024. I denna avgift ingår KSAK samt SFF avgiften om 540 kr. Är du redan Huvudmedlem i någon annan KSAK-ansluten klubb så är gästmedlemsavgiften hos oss 1500 kr.

Nya medlemmar som ansluter sig till klubben efter den 1 oktober betalar bara medlemskap för nästkommande år.

För medlemmar under 25 år ger vi 50% rabatt på medlemspriserna.

Flygpaket

“Lilla flygpaketet” gäller årsvis och kostar 2000 kr om du är över 25 år. Det är gratis för medlemmar t.om 25. Det ger dig 250 kr rabatt per motortimme.

“Stora flygpaketet” är ett abonnemang på 12 månader. Det kostar 450 kr per månad och ger dig 50% rabatt på varje motortimme. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Hyra av gyroplan som används i klubben (medlemsförmån):

Gyrokopter MTO Sport 2017 Turbo
1000 kr/timme (motortid)
Med “Lilla flygpaketet” 750 kr/timme (motortid) *****
Med “Stora flygpaketet” 500 kr/timme (motortid) *****

Gyrokopter Cavalon
1500 kr/timme (motortid)
Med “Lilla flygpaketet” 1250 kr/timme (motortid) *****
Med “Stora flygpaketet” 750 kr/timme (motortid) *****

Avgift till Transportsstyrelsen för utfärdande av UL certifikat efter avslutad utbildning, samt pant för nyckeln till klubbstugan tillkommer.

Kostnader för lärarledda flyglektioner som tillkommer under grund- och kompletterande utbildningar och regleras med instruktörer är inkluderade i tabellen nedan.

Kostnader
[SEK]
Grundutbildning
(min. 25h)
Klassinflygning
(min. 10h****)
Medlemsavgift / år2040 (1020 upp till o med 25 år)1500
Teorikursavgift*2500-3500 (Beror på ant. kursdeltagare)*0
Teorikurs mtrl.***5500* (Pilotshop)1200* (IAPGT)
Examinering radiotelefoni1500*0
Medicinskt intyg*18000
Elevtillstånd från TS2400
Lilla flygpaketet2000 (över 25 år)
Stora flygpaketet5400
Praktiska flyglektioner3750017500
Totalt* [SEK]5653022200
Genomsnittlig månadskostnad [SEK]4710 (12 månader)3700 (6 mån)

* Ca. priser som kan variera.

** Betalas endast av medlemmar som inte redan är anslutna till KSAK.

*** Rekommenderat. Detaljer om våra pågående teorikurser, samt alternativa kurser finns HÄR.

**** Under förutsättning att du redan har PPL, LAPL eller UL cert och är medlem i KSAK och SFF. 10 timmar är minimikrav för klassinflygning mellan klasser (roderstyrt – tyngdpunktstyrt – gyroplan) . Konvertering från helikopter till gyroplan – enligt instruktörens bedömning, dock minst 10 timmar på klubbens maskiner, vilket är krav från försäkringen.

Kostnader för förvaring av privatägda flygmaskiner baserade hos oss på ESMI

Hangarhyra:
Gyroplan: 400 kr/månad
Flygplan: 800 kr/månad

Baseringsavgift på ESMI:
2500 kr/år/flygmaskin

Skånska gyrokopterklubbens PlusGirokontonummer finns på Kontaktsidan.