Medlemspriser

Medlemskap i Skånska gyrokopterklubben: 860 kr/år.

Nya medlemmar som ansluter sig till klubben efter 1 oktober betalar bara medlemskap för nästkommande år.

Obligatoriskt medlemskap i KSAK och SFF: 540 kr/år **

Ovanstående priser betalas till SGK genom inbetalning till klubbens plusgirokonto. SGK i sin tur ansluter medlemmar till KSAK och SFF.

För medlemmar under 25 år ger vi 50% rabatt på medlemspriserna.

Hyra av gyroplan som används i klubben (medlemsförmån):

Gyrokopter MTO Sport 2017 Turbo
1000 kr/timme (motortid)
Med “insats” 900 kr/timme (motortid) *****
Med “flygpaket” 750 kr/timme (motortid) *****

Gyrokopter Cavalon
1500 kr/timme (motortid)
Med “flygpaket” 1250 kr/timme (motortid) *****

Avgift till Transportsstyrelsen för utfärdande av UL certifikat efter avslutad utbildning, samt pant för nyckeln till klubbstugan tillkommer.

Kostnad för lärarledda flyglektioner som tillkommer under grund- och kompletterande utbildningar, är inkluderad i tabellen nedan.

Kostnader [SEK]Grundutbildning
(min. 25h)
Klassinflygning
(min. 10h)****
Medlemsavgift / år1400 (750 under 25 år)860
Teorikursavgift*0 (gäller 2023)0
Teorikurs mtrl.***5550* (Pilotshop + IAPGT)600* (IAPGT)
Examinering radiotetelefoni1500*0
Medicinskt intyg*18000
Elevtillstånnd från TS2400
Praktiska flyglektioner5000020000
Totalt*60490*****21460*****

* Ca. priser som kan variera.

** Betalas endast av medlemmar som inte redan är anslutna till KSAK.

*** Rekommenderat. Detaljer om våra pågående teorikurser, samt alternativa kurser finns HÄR.

**** Under förutsättning att du redan har PPL, LAPL eller UL cert och är medlem i KSAK och SFF. 10 timmar är minimikrav för klassinflygning från fastvinge till gyroplan. Konvertering från gyroplan till fastvinge tar normalt mindre tid. Konvertering från helikopter till gyroplan – enligt instruktörens bedömning, dock minst 10 timmar på klubbens maskiner, vilket är krav från försäkringen.

***** Kontakta oss för detaljer om möjligheter att skaffa “insats” eller “flygpaket” för att kunna flyga billigare.

Flygpaket

Flygpaket kostar 2000 kr per kalenderår och ger 250 kr rabatt per flygtimme. För ungdomar under 25 år är flygpaket gratis.

Kostnader för förvaring av privatägda flygmaskiner baserade hos oss på ESMI

Hangarhyra:
Gyroplan: 400 kr/månad
Flygplan: 800 kr/månad

Baseringsavgift på ESMI:
2500 kr/år/flygmaskin

Skånska gyrokopterklubbens PlusGirokontonummer finns på Kontaktsidan.