Medlemspriser

Medlemskap i Skånska gyrokopterklubben: 850 kr/år.

Nya medlemmar som ansluter sig till klubben efter 1 oktober betalar bara medlemskap för nästkommande år.

Obligatoriskt medlemskap i KSAK och SFF: 520 kr/år **

Ovanstående priser betalas till SGK genom inbetalning till klubbens plusgirokonto. SGK i sin tur ansluter medlemmar till KSAK och SFF.

Hyra av gyroplan som används i klubben (medlemsförmån):

Gyrokopter MTO Sport Turbo
Utan insats 1000 kr/timme (motortid)
Med insats 900 kr/timme (motortid) ****
Med flygpaket 750 kr/timme (motortid) ****

Gyrokopter Calidus
Utan insats 1050 kr/timme (motortid)
Med flygpaket 800 kr/timme (motortid) ****

Avgift till Transportsstyrelsen för utfärdande av UL certifikat efter avslutad utbildning, samt pant för nyckeln till klubbstugan tillkommer.

Kostnad för lärarledda flyglektioner som tillkommer under grund- och kompletterande utbildningar, är inkluderad i tabellen nedan.

KostnaderUtbildn. (min. 25h)Klassinfl. (min. 10h)*****
Medlemsavgift (per år)1400850
Teorikursavgift29000
Teorikurs mtrl.***7029930
Examinering radiotetelefoni15000
Medicinskt intyg*18000
Elevtillstånd*20000
Flygpakret20002000
Flyglektioner ****3025012500
Totalt4987916280

* Ca. priser som kan variera.

** Endast medlemmar som inte redan är anslutna till KSAK.

*** Rekommenderat. Detaljerade priser för vår teoriutbildning finns HÄR.

**** Kontakta oss för mer info om du är intresserad att bli delägare och flyga 100 kr billigare per h. Köp flygpaket för ett år. Flygpaket kostar 2000 kr/år (giltigt ett kalenderår samt sista kvartalet året innan) och ger dig 250 kr rabatt/h på SE-VXT samt SE-VNV.

Rabatter kan ej kombineras.

***** Under förutsättning att du redan har PPL, LAPL eller UL cert och är medlem i KSAK och SFF. 10 timmar är minimikrav för typinflygning från fastvinge till gyroplan. Konvertering från gyroplan till fastvinge tar normalt mindre tid. Konvertering från helikopter till gyroplan – enligt instruktörens bedömning, dock minst 10 timmar på klubbens maskiner, vilket är krav från försäkringen.

Kostnader för förvaring av privatägda flygmaskiner baserade hos oss på ESMI

Hangarhyra:
Gyroplan: 400 kr/månad
Flygplan: 800 kr/månad

Baseringsavgift på ESMI:
2500 kr/år/flygmaskin

Skånska gyrokopterklubbens PlusGirokontonummer finns på Kontaktsidan.