Teoriutbildning

Så snart vi får tillräckligt antal anmälda intressenter, vi kommer att starta en ny teorikurs. Skicka din intresseanmälan via anmälningsblanketten på vår hemsida, via e-post eller ring oss för att få svar på dina frågor. Anmäl ditt intresse redan idag. Kostnad för teorikursen ingår inte i medlemskapsavgift och beräknas beroende på antalet anmälda kursdeltagare.

SGK UL-teorikurs 2023/2024 börjar den 7 oktober 2023

Med vår hjälp kan du skaffa pilotcertifikat på samtliga UL klasser, UL-A, UL-B och UL-Gyro. Vår utbildning baseras på KSAB:s teorimaterial och behandlar samtliga ämnen som ingår i teoriprovet för UL-certifikat. Själva slutprovet ingår i utbildningen också. Utbildningen bedrivs som lärarledda grupper under ca. 20 lektionskvällar, en gång i veckan. Vid behov och efter överenskommelse med kursledare kan vi använda telefonkonferansteknik.

Tid: Kursen hölls normalt en vardag i veckan kl. 18:00 – 21:00 + (alt. vissa helgdagar). Eventuella avvikelser meddelas deltagarna via E-post eller enligt överenskommelse på lektionen veckan innan.

Plats: SGK klubblokaler på Sövde flygfält.

Ämnena enligt TSFS 2021:26 är:

Luftfartsrätt
Människans prestationsförmåga
Meteorologi
Kommunikation
Navigering
Flygningens grundprinciper
Operativa förfaranden
Genomförande och planering av flygningar
Allmän luftfartygskunskap

dock fördelade enligt utbildningsmaterialet.

Förutom de nio flygteoriproven ska man ta Post- och Telestyrelsens radioteoriprov. Det leder till radiocertifikat och därmed tillstånd att prata i radio. Om man enbart gör det på svenska får man bara prata svenska i radio. Om man dessutom tar det på engelska får man också prata engelska i radio och kan därmed flyga utomlands. Om man vill ha certifikat för ett språk man inte har som modersmål måste man även göra ett språkprov hos en godkänd inspektör som bedömer och utdelar ett betyg 1-6.

Gyroplanets specifika flyglära kombineras med praktiska flyglektioner. Styrdokumentet finns HÄR.

Förutsättning att kursen ska vara effektiv är att deltagarna kommer pålästa.

Närvarokrav på teoretiska flyglektioner är 100% . Obligatorisk närvaro på en 100-timmars teknisk översyn på en av klubbens flygmaskiner ingår också i vår flygutbildning.

Efter varje avslutat ämne gör man ett delprov. Proven görs i vår flygskola, i kursledarens närvaro, med hjälp av internetansluten telefon, surfplatta eller dator. Minimi krav för godkänt är 75% rätt. Större del av frågorna i UL teori delproven kommer från frågebanken som ingår i KSAB:s kursmaterial.

Teorin för UL-gyro certifikat består av två delar. Dels den allmänna flygteorin och dels den specifika teorin för gyroplan. Den senare lär du dig under flyglektionerna och i material publicerat ovan. På detta gör man ett skriftligt prov (EK/Tekniskt prov) innan man får flyga solo. Provet gör man på obegränsad tid och får använda vilka hjälpmedel man vill.

KSAK:s Måldokument för UL utbildning finns HÄR.


Teorikursen kan än så länge göras på annan skola, och prov kan göras hos oss. Noggrann genomgång av autogyroprinciper görs alltid hos oss. Eftersom vi inte kan garantera att vi kan starta en ny teorikurs när det passar just dig, vi skulle rekommendera till dig att kontakta en av de närliggande klubbar som bedriver verksamhet enligt KSAKs normer och fråga när de planerar köra UL- eller PPL-teorikurser. Lista med samtliga klubbar finns på KSAKs hemsida. Du får gärna göra slutprov i en annan klubb men det räcker med att få ett intyg från klubbens flygskola där de bekräftar din närvaro på teorilektioner. UL slutprov kan göras hos dem eller hos oss när du känner dig mogen. Också, på nätet finns det information om online PPL-teorikurser, vilka vi också godkänner.

Teorikurs på en motorflygskola kan vara ett bra alternativ för UL piloter. Kurser ges inte alltid regelbundet på flygskolor och ju större urval av skolor desto lättare att hitta en kurs som passar i tid och rum. Det kan också vara ett bra alternativ om man går i funderingar på att även ta motorflygcertifikat i framtiden. Det får gå maximalt 18 månader mellan första och sista PEXO-provet, och från sista provet har man 24 månader på sig att flyga upp för motorflyg. Man kan alltså vara lite taktisk i provskrivandet för att ge sig själv 18+24 månader att bestämma sig.

Den allmänna flygteorin, är densamma för ultralätt gyroplan, övrigt ultralätt och för motorflygcertifikat (dvs. för PPL, LAPL eller UL certifikat)*. Den består av nio delkurser. Eftersom teorin är samma för ultralätt som för normalklass kan du läsa denna teori på vilken flygskola som helst. Det enda som skiljer mellan UL prov och PPL prov är att UL kan göras i en UL flygskola, medan PPL måste göras hos en auktoriserad TS kontrollant.


Vissa flygskolor har börjat erbjuda flygteori på internet. Kontakta oss för mer info. Nedan är ett exempel från Kalmar flygklubb:

Kursen är formellt på 132 studietimmar med åtta fysiska kursträffar och resten självstudier. Man måste närvara på minst fem kursträffar i klubbhuset på Kalmar flygplats. Från 2018 ges kursen rullande och man kan hoppa på när som helst. De erbjuder även ett snabbspår på sex månader och ett långsammare på nio månader. Med kursen får man inloggning på www.flygcert.com i två år och där finns allt material, diagnostiska prov och skolprov. Man behöver inte köpa några ytterligare böcker, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Läraren är lätt tillgänglig via mail och det finns också ett webbforum där man kan ställa frågor och hjälpa varandra. Det är ett flexibelt och bra upplägg.

För att få teorin godkänd för motorflygcertifikat måste man göra nio officiella så kallade PEXO-prov i följande ämnen för Transportstyrelsen:

Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
Luftfartyg generellt
Prestanda och färdplanering
Människans förutsättningar och begränsningar
Meteorologi
Navigation
Flygoperativa procedurer
Flygningens grundprinciper, aerodynamik
Flygradiotelefoni

Dessa görs online vid olika tillfällen under övervakning av en godkänd provvakt. Det är som att skriva körkortsteorin för bil för varje delämne. Innan provskrivning måste man för varje prov kvalificera sig genom att klara motsvarande skolprov. Det gör man i flygskolans regi. Om man som ultralättflygare väljer att läsa teorin på en motorflygskola räcker det att man skriver skolproven. Man kan hoppa över PEXO-proven och därmed Transportstyrelsens provavgifter, vilka totalt uppgår till 5000 SEK.

Själva radioteoriprovet ingår i kursavgiften i vissa flygskolor, men för språkprovet får man betala inspektören en avgift.