Säkerhetsportalen

Sedan Skånska Gyrokopterklubben bildades har vi proaktivt jobbat på att förbättra våra arbetsrutiner och på så sätt göra flygningen säkrare och trevligare. Allt material publicerat på SGK Säkerhetsportalen får återges och användas fritt med angivande av källa. Modifiering av ursprungliga materialet är inte tillåten. Om du har åsikter om materialets kvalitet, kontakta oss via skola@gyroflyg.se.

Säkerhetsportalen är en del av pågående säkerhetsarbete i klubben.

0. Introduktion

En detaljerad genomgång av de senaste tio årens incidenter i Sverige där gyrokoptrar varit involverade visar att minst ett av följande tre fenomen varit involverat i det orsakssammanhang som ledde fram till att flygturen slutade på ett helt annat sätt än vad piloten hade tänkt sig. Klicka på länken för en utförlig genomgång av varje säkerhetsrisk.

1. Hantering av rotorn

2. Väder

3. Maskinens prestanda och mänskliga faktorer

SGK komplement till UL-gyro elevhandbok

Boken kan köpas på www.pilotshop.se

Övrigt

Annan information och verktyg som förhoppningsvis kan hjälpa alla gyroflygare i landet att identifiera fel, bredda sina vyer och bli bättre piloter: