Klubbens verksamhet

Ett gäng skånska piloter startade i januari 2009 Sveriges första klubb med flygskola som bedriver flygutbildning och friflygning på moderna lätta gyroplan (UL-gyro) samt roderstyrda ultralätta flygplan (UL-B) och ultralätta tyngdpunktstyrda trikar (UL-A).

Genom samarbete med Sjöflyg Syd kan vi erbjuda även skolning till sjöflygbehörighet på UL-B.

Sedan etableringen har klubben vuxit till den ledande UL-gyro klubb med flygskola i Skandinavien. Våra flygmaskiner är serietillverkade, lätta och av bästa slag. I dessa skolar och friflyger vi året runt.

Här är några av oss som brinner för att aktiviteterna i Skånska Gyrokopterklubben ska fungera på bästa sätt.

Andreas Hansson
Flyglärare UL-B, UL-Gyro
Teknik, ekonomi
andreas@gyroflyg.se
Roman Tadic
Flyglärare UL-A, UL-B + sjö, UL-Gyro
Lokal utbildningsansvarig, Säkerhet
roman@gyroflyg.se
Adam Högstedt
Flyglärare UL-Gyro, UL-B + sjö
Admin
adam.hogstedt@gmail.com

Klubben består av ca 60 trevliga, öppensinniga och glada piloter från södra Sverige.

Som ideell organisation har klubben möjlighet att erbjuda sina medlemmar och flygintresserade flygning till självkostnadspris. Tack vare att vi är många i klubben kostar det en bråkdel att flyga klubbens maskiner jämfört med att äga flygplan själv. Detta öppnar möjligheter för flygentusiaster som hittills bara kunnat drömma om att kunna flyga ultralätta gyroplan, trike eller flygplan.

Vi är stationerade på ESMI Sövde flygplats utanför Sjöbo. Tanken är att röra oss runt i Skåne där flygintresse finns. Ett sådant koncept är möjligt tack vare gyroplans extremt avancerade flygegenskaper och höga säkerhet, i kombination med en positiv och öppen inställning hos våra medlemmar.

Alla flygintresserade är välkomna att kontakta oss för info om klubben, skolning, eller provflygning.