För fastvingepiloter

Anledning till att vi publicerar denna info är försök att få piloter som flyger “fast vinge” (vanliga roderstyrda flygplan, segelflygplan eller tyngdpunktsstyrda trikar), att förstå hur ett gyroplan beter sig i luften, för att kunna minimera risk för missförstånd och höja säkerhet i luften och på marken.

I Sverige finns ca. 100 gyroplan och dubbelt så många gyropiloter idag. Siffrorna fortsätter att öka och man kan se gyroplan i luften mer och mer ofta.

Detaljer som du kanske inte har tänkt på:

 • Gyroplan har prestanda och egenskaper som väsentligt skiljs från andra flygplan i samma viktklass.
 • De flesta gyroplan är klassade som ultralätta eller experiment.
 • Det är betydligt svårare att se ett gyroplan än ett flygplan i luften.
 • Gyroplanr har, beroende på modell, marchfart på mellan 60 och 160 km/h. De flesta ligger på ca. 120 km/h.
 • Längden på stratsträckan kan variera, beroende på flera parametrar, från ett par meter till några hundra meter.
 • Landningssträcka behöver inte vara längre än 10 meter. Med lite träning kan piloter landa mycket kortare.
 • Normal finalfart och säker stigfart ligger på ca. 100 km/h.
 • Max. fart överstiger inte 200 km/h
 • Sjunkhastighet på tomgång ligger på mellan 4 och 8 m/s.
 • Vid ett ev. motorbortfall, gyroplan störtar inte, utan fortsätter glidflyga med glidtal på ca. 1:4 med bibehållen spak- och roderauktoritet.
 • Gyroplan kan göra väldigt snabba kurs och höjdändringar med väldigt låga G-belastningar.
 • På filnalen använder gyroplan en teknik som heter genomsjunk för att justera sin inflygningsvinkel. Gyroplanets glidtal minskar då. I extremfallet, när farten är 0, gyroplanet sjunker vertikalt.
 • Gyroplan behöver mellan 15 sekunder och en minut för att sätta igång rotation på rotorn innan start.
 • Gyroplan minskar efter påbörjad upptagning för landning sin fart nästan till noll. Det gör att en gyro tar mer tid på banan vid studs och gå än andra flygplan.
 • Vid fullstopp efter landningen har gyrokopterpiloten flera val. Det säkraste är att stanna kvar på banan tills rotorn stannar vilket kan ta upp till en minut. Gyroplanet har även möjlighet att taxa av banan innan rotorn stannar.
 • Rotorn på ett gyroplan kan luta i sidled och bakåt. Gå aldrig i närheten och under en roterande rotor.
 • Turbulenser bakom ett gyroplanan jämföras med andra flygplan i samma viktklass och samma flygfart. Observera att turbulenser sprids på samma sätt som efter ett flygplan, längs färdlinjen bakom gyroplanet.
 • Gyroplan har normalt bättre sikt uppåt och i sidled än andra typer av flygplan. Sikten neråt och bakåt är begränsad.
 • Gyroplan ger ett karakteristiskt ljud som kan ge subjektivt intryck att det låter mer än vanligt flygplan.
 • Gyroplan kan flyga i betydligt starkare vindar än ett flygplan. Det är oftast pilotens skicklighet som är begränsande faktor.
 • Under utbildningen behöver elever mindre landningsvarv för att bedriva en säker och effektiv utbildning.
 • Utbildning till en gyropilot har sedan 2008 baserats på KSAB:s UL/PPL utbildningsmaterial och KSAK:s välbearbetade utbildningsrutiner. Skånska gyrokopterklubben har kompletterat utbildningsmaterialet med sin egen “Säkerhetsportal“.
 • En vanlig gyropilot är en glad gubbe som gärna kommer att ta dig på en flygtur.

Ständigt arbete på förbättringar inom flyget pågår hos oss, på KSAK och i andra klubbar. Beök gärna vår Säkerhetsportal. Vi välkomnar alla bättringsförslag.

Om du vill lära dig mer, bläddra genom materialet på vår hemsida. (Biblioteket är tillgängligt endast till klubbens medlemmar).

Vi välkomnar alla nyfikna piloter. Fenomenet autogyro är så spännande och intressant att många som vågar provflyga blir bitna.