Säkerhetsportalen

Sedan Skånska Gyrokopterklubben bildades har vi proaktivt jobbat på att förbättra våra arbetsrutiner och på så sätt göra flygningen säkrare och trevligare. Allt material publicerat på SGK Säkerhetsportalen får återges och användas fritt med angivande av källa. Modifiering av ursprungliga materialet är inte tillåten. Om du har åsikter om materialets kvalitet, kontakta oss via skola@gyroflyg.se.

Säkerhetsportalen är en del av pågående säkerhetsarbete i klubben.

0. Introduktion
Gyroplanets uppbyggnad
SGK UL gyroplan lathund
Gyro termer (under bearbetning)

En detaljerad genomgång av de senaste tio årens incidenter i Sverige där gyrokoptrar varit involverade visar att minst ett av följande tre fenomen varit involverat i det orsakssammanhang som ledde fram till att flygturen slutade på ett helt annat sätt än vad piloten hade tänkt sig. Klicka på länken för en utförlig genomgång av varje säkerhetsrisk.

1. Hantering av rotorn
Bladflapping/Bladsegling
Negativ belastning
Lyftkraft och drivkraft (grafik)
Gyroskopisk precession
Kiting
Ballong

2. Väder
Start i starka vindar (grafik)
Blåsigt väder
Vindgradient (grafik)
Vinterflygning

3. Maskinens prestanda och mänskliga faktorer
Var går gränsen?
Buntning
Prestanda och hantering i startfasen
Vertikalt genomsjunk och höjdreduktion
Att tänka på (grafik)
Egenkontroll

SGK komplement till utbildningsmaterial (numrerade enligt UL-gyro elevhandbok):

Ovning 02 och 03: Taxi, rotorhantering och Rotordisken, roder
Övning 04 och 05: Planflykt, stigning och plané
Övning 06, 07 och 16: Svängar i planflykt, stigning och plané, branta svängar
Övning 08: Sidglidning
Övning 09: Vertikalt genomsjunk och höjdreduktion
Övning 10: Balansering på huvudställ
Övning 11: Trafikvarvet, starter och landningar
Ovning 12 och 17: Bedömningslandning och Nödlägesövning
Övning 13 och 14: Vindens påverkan, starter och landningar i sidvind
Övning 15: Start med reducerat rotorvarvtal
Övning 18: Låg fart och slalom
Övning 19 och 20: Min. och max. vikt samt solo (EK) flygning
Övning 21: Navigationsflygning

Övrigt:
Styrdokument: Gyrospecifika kunskaper
Vidareutbildning: Flygning i formation (under bearbetning)
Vidareutbildning: Flygning på flöttörer (under bearbetning)
Vidareutbildning: Inflygning på Auto-Gyro Calidus
Vidareutbildning: Inflygning på Auto-Gyro Cavalon
Aerodynamik: Rotorns stabilitet (grafik)
Diverse: Startproceduren (grafik)

Annan information och verktyg som förhoppningsvis kan hjälpa alla gyroflygare i landet att identifiera fel, bredda sina vyer och bli bättre piloter:

Anmäl dig till svenska gyroplanpiloter lista
Frivillig anonym händelserapportering
Analys av olyckor
Säkerhetsgruppen ENIGA diskussionsmatrikel (endast behöriga)
SGKs bibliotek (login krävs)
Testa din kunskap