Gyrokopter-fråga-svar

I vilket väder kan man flyga?
All flygning med ultralätta gyroplan sker under VMC (visuella väderförhållanden), dagtid, vilket innebär att du minst skall ha 5 km sikt och 1000 ft till molnbas (undersidan av molnen). Flygningen sker under VFR (visuella flygregler). I princip är det enda som stoppar en gyrokopter dålig sikt, nederbörd och låga moln.

Vad kostar en gyrokopter?
Den enkla tekniska lösningen gör att priset för en gyrokopter är bara en bråkdel av en helikopter. Totalkostnaden beror på vilken utrustning du väljer. Från ca. 50 000 € för en tvåsitsig modern gyro med basutrustning till mindre än 10 000 € för en “montera-själv” ensitsare.

Vad kostar det att flyga per timma?
Medlemspris för flygning på en klubbägd tvåsitsig gyrokopter hamnar normalt på ca. 800 kr/flygtimme beroende hur mycket den flygs. Detta inkluderar allt: bränslekostnad, service, försäkring, avskrivning för slitage av delar, banklån… Under utbildningen tillkommer lärararvode.

Vilken aktionsradie har en gyrokopter?
Våra gyroplan har tankar som rymmer 64 liter utnyttjbart bränsle. Det betyder att vi kan flyga i ca. 4 timmar med marschfart 140 km/h.

Hur mycket måste man flyga för att skaffa certifikat?
Grundutbildning till UL gyro certifikat inkluderar minst 25 flygtimmar varav minst 5 solo timmar. En typinflygning för piloter med tidigare flygvana på fast vinge består utav minst 10 flygtimmar. Helikopterpiloter konverterar till gyro enligt instruktörens bedömning.

Vem sköter service?
Service på våra flygmaskiner sköts av erfarna tekniker. Det finns definierade program som anger exakt vilka tillsyn man behöver göra. Enligt Bestämmelser för Civil Luftfart får man utföra service på sin egen UL-maskin.

Hur lång start och landningssträcka man behöver?
Många parametrar påverkar längden på startsträckan: Vindens styrka och riktning, belastning i maskinen, lufttryck och temperatur, motorstyrka, typ av rotor, prerotator, pilotens skicklighet. allt mellan en och 300 meter.

Kan en gyrokopter starta och landa vertikalt?
Nej, inte om den inte är specialutrustad. Den kan dock, vid en vindstyrka på över 10 m/s, landa nästan vertikalt och starta på under 10 m.

Hur högt kan man flyga?
Det beror på flera faktorer: Motorstyrka, belastning, lufttryck lufttemperatur m.m. 3-4000 m kan man säga. Man brukar dock flyga på betydligt lägre höjder, oftast mellan 150 m och 500 m över marken.

Vad händer om motorn stannar?
En gyrokopter har ett glidtal på ca. 1:4. Detta innebär att om du flyger på 1000 m höjd och får motorstopp, du har 4 km flygstäcka att glida på för att söka efter en säker landningsplats.

Kan en gyrokopter stalla (överstegra) och vika sig?
Nej, gyrokoptern kan minska fart till noll och börjar därefter sjunka med ca 5-8 m/s beroende på belastningen. Genomsjunket börjar i farter under 35 km/h. Urgång är mycket enkel och snabb. Tillåt nosen att sjunka något och försiktigt ge gas igen.

Vilken är max. och min. fart samt vilken marschfart har en gyro?
Max. fart är beroende av rotorns storlek och vissa andra egenskaper. Våra maskiner är utrustade med rotorer som tillåter farter upp till 185 km/h. Lägsta fart med bibehållen höjd ligger på ca. 35 km/h. Flyger man långsammare sjunker gyrokoptern något. Lagom marschfart ligger på 100-140 km/h. “Snabbare” rotorer finns, där både max. och min. fart ökar något.

Går det att försäkra en gyrokopter?
Ja. Våra gyrokoptrar samt pilot, passagerare och tredje part är fulltförsäkrade för flygning i hela Europa.

Är det svårt att flyga en gyrokopter?
Nej, det är lättare att flyga gyrokopter än flygplan med fast vinge då den inte är känslig för turbulens och sidovind vid starter och landningar. Startprocecuren och hantering av rotorn på marken kräver dock lite mer simultankapacitet av piloten. Det är också väldigt viktigt att piloten förstår gyroprinciper och inte initierar onormala flyglägen. Därför är minimi flygtid under utbildningen till UL-Gyro behörighet fem flygtimmar längre än på fastvinge.

Vad driver rotorn?
Rotorn drivs av luftströmmen under sin färd. Med andra ord, rotorn har ingen koppling till motorn under flygningen. Vid startögonblicket finns det en s.k. ”prerotator” som varvar upp rotorn till ca. 200 varv/minut. Detta förkortar startsträckan avsevärt.

Finns det några begränsningar att ta UL gyrocertifikat?
Se Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat

Vad behöver jag, som en fastvingepilot, veta om gyroplan?
Info finns HÄR