Ta UL-flygcertifikat

Om flygcertifikat till ultralätta flygfarkoster

Transportstyrelsen utfärdar UL-certifikat och tillhörande behörigheter. Med ett UL-certifikat har du möjlighet att flyga nationella ultralätta luftfartyg (NUF) eller nationella lätta luftfartyg (NUL) för den kategori av luftfartyg och tillhörande behörigheter som du genomgått utbildning för.

Ultralätta gyroplan (UL-Gyro)

UL-Gyro klass i Sverige är begränsad till 600 kg maximal startvikt (MTOM) och endast VFR (Visual Flight Rules). Regler för underhåll, utbildning och flygning är nästan samma som för tyngre flygplan men ändå fortfarande något enklare.
Lägre vikt gör att bränsleförbrukningen är lägre vilket resulterar i lägre flygkostnader. Lätta flygmaskiner är däremot något mer vindkänsliga vilket gör att våra utbildningar är tuffa och noggranna och ger dig hög kunskapsnivå för att kunna klara flygning även i svårare väderförhållanden. Autogyroprinciper och hantering av UL-Gyro både på marken och i luften skiljer sig ganska mycket från NUF med konventionell vinge (UL-B) och tyngdpunktstyrda masikiner (UL-A). Utbildning på klassen består utav en omfattande teorigenomgång och genomtänkt praktisk träning enligt Transportstyrelsens och KSAKs normer.
Enligt gällande regler i Sverige, gyroplan (gyrokopter, autogyro) som uppfyller krav för att kunna klassas som ultralätt flygfarkost, hamnar under samma kategori med övriga NUF, UL-A och UL-B (med en viktig skillnad: UL-A och UL-B MTOM är 450 kg medan NUF-Gyro MTOM kan vara upp till 600 kg). I praktiken betyder det att du kan efter en klass/typinflygning (kompletterande utbildning) flyga väldigt många olika typer av flygfarkoster på samma certifikat.

Ultralätta klassiska flygplan (UL-B)
En etablerad flygplansklass (begränsad till 450 kg MTOM) på framgång, tack vare sina låga driftskostnader och relativt liberala underhållsbestämmelser. Flygs på UL-certifikat, samma som för gyroplan och tungpunktsstyrda flygplan (trikar).
Fördelar: Något mindre bränsleförbrukning och något snabbare jämfört med gyroplan. Mindre vibrationer. Längre livslängd. Nostalgiska och retro 🙂
Nackdelar: Mer vindkänsliga jämfört med gyroplan. Kräver också längre landningssträcka och mer hangarutrymme.

Ultralätta tyngdpunktstyrda flygplan (UL-A, trikar)
Fördelar med UL-A är att maskinerna är något billigare. Nackdel med trikar är att de är ganska vindkänsliga.


Intressenter utan någon flygvana behöver genomgå grundutbildning till UL-certifikat i en flygskola. Provflygning är bästa sätt att börja.

Innehavare av PPL eller LAPL har möjlighet att flyga gyroplan efter en klass/typinflygning (kompletterande utbildning). Ny behörighet införs i pilotens certifikat (UL-bilaga). Flygkostnaderna minskar drastiskt och en ny värld öppnar sig med sådan prestanda som gyroplan erbjuder. Min. 10 flygtimmar utbildning är ett krav om man inte har tidigare erfarenhet med roterande vingar.

Innehavare av UL-A eller UL-B certifikat får flyga lätta gyroplan på sitt UL-certifikat efter en typinflygning (min. 10 timmar utbildningstid vid konvertering är ett krav).

Innehavare av segelflygcertifikat kan få förkortad utbildning till UL-certifikat enligt den utbildningsansvariges bedömning vilket i praktiken betyder relativt kort och billig utbildning, dock inte under 10 flygtimmar som är minimikrav för konvertering från fastvinge till gyroplan. Kravet från försäkringen kan vara högre antal utbildningstimmar.

Certifikatets giltighetstider
Ditt certifikat gäller lika länge som LAPL läkarundersökningen – i fem år om du är 17 till 40 år, och i två år om du är äldre. Läkarundersökningarna för förnyelse av certifikatet behöver inte göras av de behöriga flygläkarna, det duger med din vanliga. För att ditt certifikat ska vara giltigt, krävs att du flyger minst 12 timmar under året. Alternativt kan du göra en godkänd kontrollflygning med en instruktör.