Säkerhets/medlems/styrelsemöte den 5 juni på ESMI

Klubben organiserar en säkerhetsgenomgång i form av ett möte där vi kommer att diskutera typiska säkerhetsrisker, besvara medlemmarnas frågor, titta på säkerhetsportalen, prata navigation, planering… Kom gärna till öppet styrelsemöte den 5 juni kl. 18:00 på ESMI. Vi fortsätter med OBLIGATORISK säkerhetsmöte kl. 19:30.

Flygincident

Den 17 mars flög en ensam pilot en av klubbens gyrokoptrar (MTO Sport). Det rådde starka vindar. Under landningen fick piloten, enligt egen utsago, problem med överraskande kastvindar. Piloten drabbades av en lätt hjärnskakning men klarade sig i övrigt bra.

En utredningsgrupp inom klubben undersöker händelsen för att minimera risken för liknande olyckor.